UA-45809032-2

Komunikację marketingową możesz otrzymywać, gdy zgłosiłeś nam chęć otrzymywania takich informacji wyrażając swoją zgodę na komunikację marketingową, dostarczyłeś nam swoje dane biorąc udział w konkursie lub zgłosiłeś swój udział w akcji promocyjnej.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od Ookey korespondencji marketingowej, może anulować subskrypcję, klikając link w otrzymanej wiadomości email lub po zarejestrowaniu użytkownicy mogą także anulować subskrypcję  w ustawieniach powiadamiania w swoim profilu.